CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG Z-POWER (VIỆT NAM)

Đia chỉ       :    178B Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện Thoại:   +84 837628952 / 53
Fax             :   +84 83768954
Website    :    www.z-power.com.vn
 
 

Mr. Yap Hock Guan                                        Mr. Chan Joh Yee                      

Director                                                              Designated Director

Mobile: +84 909 852 545                                Mobile: +84 944 555 255

Email: yap@z-power.com.vn                           Email: yee@z-power.com.vn

 Mr. Regan                                                        Mr. Andy Cao                                             

 General Manager                                             Operations Manager

 Mobile: +84 913 333 939                                Mobile: +84 903 178 418               

 Email: regan@z-power.com.vn                       Email: andy@z-power.com.vn

 

 Z-POWER AUTOMATION PTE LTD

No.55 Tuas Crescent #02-01, Singapore 638743.

Tel: +65 64651925

Fax: +65 64651926

Website: www.z-power.com.sg

Mr. Denis Wong

General Manager

Mobile: +65 9767 3094

Email: denis.wong@z-power.com.sg