Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp cho ngành đóng tàu, sữa chữa tàu, hoán cải và trang bị thiết bị trên boong tàu của các quốc gia khác nhau.

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn của quốc tế như IEC và các chứng chỉ hàng hải như ABS, Lloyds, GL, BV, DNV, NK & RMRS hoặc theo yêu cầu của khách hàng.