Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

 Dẫn đầu thế giới về hệ thống toàn diện, thiết kế, sản xuất, lắp ráp và tích hợp trong lĩnh vực tự động hóa hàng hải cho tất cả các loại tàu.

 

Sứ mệnh:

 Mang lại sự hài lòng cao nhất  cho khách hàng bằng việc cung cấp những phương pháp sáng tạo và hiệu quả nhất. Dẫn đầu toàn cầu trong việc thiết kế và sản xuất hệ thống điện chất lượng cao và giao hàng đúng thời hạn cho ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi