TRIỄN LÃM ASIA PACIFIC MARITIME 2014

Đến với Asia Pacific Maritime (APM), các doanh nghiệp có cơ hội để tiếp cận một thị trường hàng hải tổng thể, triển lãm trưng bày những kỹ thuật và công nghệ hàng hải mới nhất. Không bỏ lỡ cơ hội lớn này, cùng với tập đoàn BH Global, Z-Power Automation đã tham gia trưng bày trong triễn lãm từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3, 2014 tại trung tâm Marina Bay Sands Singapore.