TRIỄN LÃM MARINTEC 2013 TẠI TRUNG QUỐC

 
Ban Giám đốc Công ty TNHH Tự Động Z-Power đã tham dự triễn lãm MARINTEC tại Trung Quốc từ ngày 4 – 5 tháng 12 năm 2013. Những dịp hội chợ như thế này là cơ hội để chúng ta có thể tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng cũng như các nhà cung cấp trong ngành.